Informers förkunskapstest Excel

Välkommen till Informers förkunskapstest som ska hjälpa dig att hitta den kurs som passar bäst just för dig! Med utgångspunkt från ditt testresultat kommer vi att föreslå en grupp där deltagarna har likvärdiga förkunskaper. Testet är uppdelat i två delar, allmänna Windowskunskaper och Excel programspecifika frågor.

 
Välj språk:

Frågor Windows

1. Vet du hur man kopierar en fil från hårddisken till ett USB-minne eller en diskett?
Ja
Kanske
Nej
2. Vet du hur man skapar en ny katalog/mapp i utforskaren?
Ja
Kanske
Nej
3. Vet du hur man söker efter filer och mappar på datorn?
Ja
Kanske
Nej
4. Känner du till de vanligaste kortkommandona (te. x. ctrl+c och ctrl+v)?
Ja
Kanske
Nej
5. Vet du hur man installerar och tar bort program på datorn?
Ja
Kanske
Nej

Frågor Excel

6. Vet du hur man öppnar eller stänger en arbetsbok?
Ja
Kanske
Nej
7. Vet du hur man kopierar information för att klistra in på annan plats i Excel?
Ja
Kanske
Nej
8. Vet du hur man infogar och tar bort kolumner och rader?
Ja
Kanske
Nej
9. Vet du hur man skapar kantlinjer och ändrar bakgrundsfärg på en cell?
Ja
Kanske
Nej
10. Vet du hur man väljer talformat för en cell t ex datumformat, textformat eller valuta?
Ja
Kanske
Nej
11. Vet du hur man skrivskyddar vissa områden eller celler?
Ja
Kanske
Nej
12. Känner du till villkorsstyrd formatering (hur man får en cell att automatiskt byta utseende efter innehåll)?
Ja
Kanske
Nej
13. Vet du hur man skapar en summafunktion?
Ja
Kanske
Nej
14. Vet du hur man använder funktionen Om (If-satser)? Exempelvis if(A1>1;SANT;FALSKT).
Ja
Kanske
Nej
15. Behärskar du absoluta och relativa referenser (Dollartecken t. ex. =$A$1+b1)?
Ja
Kanske
Nej
16. Vet du hur man skapar ett diagram?
Ja
Kanske
Nej
17. Vet du hur man ändrar färger och format på ett diagram?
Ja
Kanske
Nej
18. Vet du hur man skapar ett diagram med sekundär y-axel?
Ja
Kanske
Nej
19. Vet du hur man arbetar med autofilter i en lista?
Ja
Kanske
Nej
20. Vet du hur man använder en pivottabell?
Ja
Kanske
Nej
21. Vet du hur man spelar in ett makro?
Ja
Kanske
Nej
22. Känner du till hur man skriver egna procedurer i VBA?
Ja
Kanske
Nej

Fyll i dina uppgifter så återkommer vi.

DELA