Informers förkunskapstest Access

Välkommen till Informers förkunskapstest som ska hjälpa dig att hitta den kurs som passar bäst just för dig! Med utgångspunkt från ditt testresultat kommer vi att föreslå en grupp där deltagarna har likvärdiga förkunskaper. Testet är uppdelat i två delar, allmänna Windowskunskaper och Access programspecifika frågor.

 

Frågor Windows

1. Vet du hur man kopierar en fil från hårddisken till ett USB-minne eller en diskett?
Ja
Kanske
Nej
2. Vet du hur man skapar en ny katalog/mapp i utforskaren?
Ja
Kanske
Nej
3. Vet du hur man söker efter filer och mappar på datorn?
Ja
Kanske
Nej
4. Känner du till de vanligaste kortkommandona (te. x. ctrl+c och ctrl+v)?
Ja
Kanske
Nej
5. Vet du hur man installerar och tar bort program på datorn?
Ja
Kanske
Nej

Frågor Access

6. Vet du hur man skriver makro och kod i Access?
Ja
Kanske
Nej
7. Vet du hur man kopplar ihop Access med andra databaser?
Ja
Kanske
Nej
8. Vet du hur man redigerar en rapport?
Ja
Kanske
Nej
9. Vet du hur man skapar en rapport?
Ja
Kanske
Nej
10. Vet du hur man skapar knappar och funktioner?
Ja
Kanske
Nej
11. Vet du hur man arbetar med underformulär?
Ja
Kanske
Nej
12. Vet du hur man skapar ett formulär?
Ja
Kanske
Nej
13. Känner du till hur man skriver enklare SQL?
Ja
Kanske
Nej
14. Vet du hur man använder olika funktioner i uttrycksvecktyget?
Ja
Kanske
Nej
15. Vet du hur man skapar ett beräknat fält?
Ja
Kanske
Nej
16. Vet du hur man skapar en tillägg-, uppdatering- eller borttagningsfråga?
Ja
Kanske
Nej
17. Vet du hur man skapar en vanlig urvalsfråga?
Ja
Kanske
Nej
18. Vet du hur man designar en relationsdatabas?
Ja
Kanske
Nej
19. Vet du hur man skapar en relation?
Ja
Kanske
Nej
20. Vet du hur man använder olika datatyper?
Ja
Kanske
Nej
21. Vet du hur man importerar en tabell i Access?
Ja
Kanske
Nej

Fyll i dina uppgifter så återkommer vi.

DELA