Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Skapa diagram med två axlar

Att presentera data via diagram, dvs att visualisera data är ofta ett bra sätt att kommunicera mycket information på en gång. Dessvärre kan det vara svårt då man har data av olika typer. Exempel på detta är i diagrammet nedan där vi jämför värdena i tre serier varav två är i heltal för Anders och Karl och sätter det i samband med en kurs som är i procent. För att kunna presentera detta behöver vi därför två y axlar, en för varje data typ. Datan för diagrammet redovisas i tabellen nedan.

Månad

Anders

Karl

Kurs (%)

jan

130

160

31%

feb

136

153

29%

mar

153

113

29%

apr

169

129

26%

maj

169

166

25%

jun

160

146

23%

jul

184

155

23%

aug

209

163

21%

sep

186

143

21%

okt

216

167

19%

nov

233

131

18%

dec

216

161

17%

Kopiera in datan från tabellen ovan och lägg in i Excel eller ladda ner fil högst upp. För att skapa ett diagram med två axlar så gör vi följande:

  • Markera tabellen.
  • Under fliken Infoga – välj att Infoga ett Diagram, välj 2d stapel – Grupperad stapel eller tryck Alt + F1. (Kortkommandot brukar föreslå 2d stapel). Du får nu ett stapeldiagram som ser ut enligt nedan


Serien ”Kurs (%)” syns knappt men man kan se att det är ett tomrum bredvid orange stapel. Eftersom Kurs (%) är i procent så är det bara ett decimaltal och syns därför knappt. Vi behöver därför plotta Kurs efter en annan skala.

  • Högerklicka på diagrammet och välj Ändra diagramtyp. Du skall nu få upp en dialogruta likt bilden nedan. 


  • Längst ner i den vänstra spalten står det Kombination. Klicka på den och gör följande inställningar så att det ser ut som ovan.
  • På Serienamnet för Kurs(%) så ändrar du Diagramtyp till Stapel
  • Bocka även för Sekundär Axel
  • Klicka OK

Du skall nu ha ett diagram som ser ut som det högst upp


DELA